Senfølger efter seksuelle overgreb

Puha. Denne skrivelse har været længe under vejs, men bliver nok aldrig helt færdig. Jeg er gennem årene, hver gang jeg gik ud fra at nu var der ikke mere, blevet klogere og oplyst om hvor dybt "kaninhullet" egentlig er.‌‌‌‌
Her er et uddrag fra socialministeriets hjemmeside.

"Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
Her kan du læse om, hvad senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan indebære, ......
..... Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan ikke karakteriseres ved en bestemt diagnose eller et bestemt syndrom, men er kendetegnet ved en lang række sociale og psykiske vanskeligheder. Blandt de hyppigst forekommende senfølger kan nævnes posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. Ved siden af disse kan nævnes lavt selvværd, tvangsforestillinger, selvskadende, suicidal eller seksualiseret adfærd, spiseforstyrrelser og stofmisbrug."‌‌
https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-voksne/senfoelger-efter-seksuelle-overgreb-i-barndommen-og-ungdommen

samt:

"Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske, sociale, relationelle og fysiske problematikker, der viser sig i voksenlivet, som følge af, at man har været udsat for overgreb i barndommen og ungdommen.
Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er ikke en bestemt diagnose eller et enkelt symptom, men henviser til forskellige fysiske, psykiske, relationelle og sociale problematikker i voksenlivet, der opstår som reaktion på overgrebet. Mennesker med senfølger er derfor en forskelligartet gruppe med forskellige udfordringer og ressourcer.
Blandt de hyppigst forekommende senfølger efter seksuelle overgreb er posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst, depression og personlighedsforstyrrelser. Desuden forbindes senfølger med bl.a. lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, spiseforstyrrelser, stofmisbrug, selvskadende, suicidal eller seksualiseret adfærd, forhøjet BMI og hjerteproblemer.
Senfølger kan begrænse borgeres livskvalitet og muligheder på en lang række områder. Fx har borgere med senfølger ofte udfordringer med at danne tillidsfulde relationer, opbygge et socialt netværk, gennemføre en uddannelse og etablere sig på arbejdsmarkedet.
Længerevarende omsorgssvigt og gentagende barndomstraumer såsom seksuelle overgreb øger desuden risikoen for social udsathed i voksenlivet. Borgere, som har været udsat for seksuelle overgreb i barn- og ungdommen, oplever oftere hjemløshed, social isolation, prostitution og vold i nære relationer end andre, der ikke har oplevet lignende overgreb.
Senfølger kan komme til udtryk på forskellige måder og kan optræde med skiftende intensitet. Livsbegivenheder som dødsfald, graviditet, skilsmisse og lignende kan være katalysator for, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre."‌‌
https://socialstyrelsen.dk/voksne/Senfolger-af-seksuelle-overgreb/om-senfolger-af-seksuelle-overgreb

Jeg ved at jeg er ramt af mange af de forskellige senfølger, for udover de seksuelle overgreb har jeg haft en svær opvækst med omsorgssvigt, manipulation og gaslighting, omgivet af mistillid, anklager og bebrejdelser. De senfølger jeg pt ved jeg lider under er som følger:

Angst:
Ved de seksuelle overgreb jeg oplevede, blev jeg ofte holdt i skak med formaning om at det var min egen skyld, og trusler om at hvis nogen fandt ud af det ville jeg blive straffet, at han ville skade min tvillingebror, mv. Derud over at jeg var bange for min mor, hendes voldsomme temperement og skiftende humør, som kunne vende på et split sekund, så var grundstenene lagt for angst, langt op i mit voksne liv. Angst er en voldsom følelse af at være bange, uden at der er en reel fare. Tegnene er at man blandt andet mærker ubehagelige fysiske reaktioner såsom åndenød, hjertebanken, svimmelhed og/eller rysten. Min type angst er Generaliseret angst. Det ses ved en overdrevet bekymring for at overse noget, som kan føre til alvorlig sygdom, ulykke eller katastrofe, typisk for en selv eller ens nærmeste.

Depression:
I forbindelse med mit arbejde ude på Vadehavscentret blev jeg langtidssygemeldt med svær depression. Nogle måneder forinden oplevede jeg en del stress i forbindelse med arbejdet, samt angst for at gøre noget forkert og miste mit arbejde. Jeg er ikke så meget i tvivl om at jeg har haft depression længe, også før jeg fik det konstateret og kom i behandling. Jeg har errindringer om længere varende perioder i min barndom med det jeg nu ved er tegn på depression, men jeg vidste det ikke dengang, og oftest blev jeg blot opfattet som grådlabil, problematisk, pessimistisk og en dramaqueen. Tegnene er generel tristhed, manglende glæde, har ingen lyst til noget, foretrækker at være alene samtidig med at det er svært at være for sig selv. Personlig hygiejne og oprydning bliver forsømt, kosten er oftest tilfældigt og hurtigt at indtage. Søvnen er ustabil og hverdagen har ikke rigtig noget indhold. At være i sin isolation kan skabe grobund for ruminering over det der er sket, bekymringer for fremtiden, tanker om "hvem er jeg?" og "hvad tænker andre om mig?". Man ender kort sagt i en ond spiral, som aldrig ser ud til at ende.

Lavt selvværd:
Jeg fik tit at vide, fra min familie, lærere, venner og bekendte, at jeg ikke var god nok, at jeg var lavt begavet (blev mange gange sendt frem og tilbage mellem klassen og læsekælderen, fordi jeg ikke var dygtig nok til den ene undervisningeform, og var alt for god til den anden), at jeg var langsomt opfattende, ubegavet og besværlig, mv. Troen på mine evner og ikke mindst mit værd i denne verden, var så godt som ikke eksisterende, med mindre jeg præsterede og gjorde præcist hvad andre bad mig om. Når lavt selvværd bliver et langvarigt problem, kan det have en skadelig effekt på ens mentale helbred og føre til en lang række former for fx. psykisk lidelse, herunder spiseforstyrrelse, selvskade, OCD, depression og forskellige angstformer. Jeg har svært ved at leve op til andres forventninger og ikke mindst mine egne forventninger. Jeg er tilbøjelige til at tænke negativt, og sætter af og til urealistiske høje standarder for mig selv.‌‌ På https://denkroelledehjerne.dk/lavt-selvvaerd/ lister de disse 9 tegn på lavt selvværd, som man skal være opmærksomme på:

Svært ved at prioritere egne behov, ønsker og følelser.‌‌Det er særligt fremtrædende i forbindelse med hvad andre ønsker eller vil.
Siger ”undskyld” eller føler sig skyldig i dagligdags aktiviteter.‌‌Føle sig skyldig for ting som at bruge for meget plads eller undskylde for ting, som du ikke har nogen kontrol eller ansvar for.
Undlade at tage initiativ.‌‌Have en tendens til af følge med til hvad andre gør, siger, har på eller tager hen.
Ikke føle sig fortjent til at få ”mere”.‌‌Det kan føre til dårlige forhold, dårlige eller lavt betalte jobs og en overordnet dårlig levestandard.
Svært ved at træffe beslutninger.‌‌Og efter at have truffet dem – svært ved at stå ved dem.
Ingen grænser.‌‌Som kan føre til sårbarhed og gøre ondt.
Overdrevent gøre ting eller købe gaver til andre.‌‌Endda til dem, der ikke sætter pris på det, for at føle sig ønsket og anerkendt.
Negativ selvopfattelse.‌‌Tror ikke at af andre vil acceptere dig for den, du er.
Kritisk og grov indre dialog.‌‌Som at tale hårdt til dig selv og blive ved med negativ selv-snak.

Tvangsforestillinger:
Førhen havde jeg ikke et ford for dette, men jeg vidste godt at det var en "ting". Tvangsforestillinger er forestillinger eller tanker som en person i urimelig grad er præget af og ikke kan gøre sig fri af. Det kan være en bestemt idé eller tankerække, som er fast forankret og som ikke er til at ændre eller rokke ved, ved hjælp af fornuft eller information. ‌‌Afgrænsningen mellem en tvangstanke og en vrangforestilling kan være flydende. Hvis tvangsforestillingen forsvares med særlig stærk affekt og energi, og den er bisar eller åbenbart helt urimelig i forhold til indiskutable fakta, samt at den ikke oppleves af personen selv som urimelig og fremmed, vil man mistænke at tvangsforestillingen repræsenterer en vrangforestilling. Sådan er det ikke helt for mig. Jeg opfanger mange mange små detaljer, og oftest maler det et billede af at fx. min mand ikke elsker mig mere, at han vil skildes, mv. Jeg ved godt at det ikke nødvendigvis er sandheden, men min usikkerhed og min frygt for at miste ham, kan virkeliggøre tvangstanken, så den slår rødder med modhager.

Problemer med krop og seksualitet:
Jeg er plaget af fysisk anspændthed og muskelspændinger i hele kroppen, og har haft det således i årtier, ledsmerter og føleforstyrrelser (blev forværret efter jeg brækkede benet), angstanfald m.m. Generelt føles min krop oftest ubehagelig. Jeg har en dårlig fornemmelse af min krop og dens fysiske behov, og nogle kan jeg have svært ved at mærke kroppen i det hele taget. En forsvarsmekaniske, gør dengang gjorde at jeg kunne "undslippe" overgrebene. Hvis mit sind og min krop ikke føltes samhørig, kunne jeg bedre "overleve" det. Jeg fik tidligt et had til min krop. Den føltes mere som en byrde, end en del af mig. Medier og omgangskreds gjorde det heller ikke bedre. Det handlede hele tiden om at man skulle være tynd, smuk, gå i det rigtige tøj, have den rigtige seksualitet, mv. Det gjorde det ikke nemmere for mig, og især ikke da jeg blev frivillig seksuel aktiv. Det haunter mig stadig den dag idag, men jeg har accepteret, at min krop er en del af mig, og jeg en del af min krop, på både godt og ondt. I forhold til det seksuelle, er jeg også kraftig påvirket. For eksempel når jeg bliver alvorligt syg, kan der let opstå seksuelle problemer. Og med både fysiske som psykiske sygdomme, kan det give mange bekymringer, som gør at sex bliver skubbet i baggrunden rent mentalt. Fysisk set kan man opleve forskellige seksuelle problemer, f.eks. på grund af træthed, medicinske bivirkninger, at kroppen forandrer sig, manglende lyst, mm. Selv banale sygdomme som forkølelse og influenza fratager os lysten til sex. Når jeg eller mine partnere er alvorligt syge, er det naturligt, at der opstår problemer i sexlivet. Men jeg kan til tider virke frigid, følelseskold og afvisende, og det påvirker mit forhold til mine mænd. Vi er dog gode til at tale sammen om det, og vise anerkendelse og forståelse for min manglende lyst. Og for at jeg ikke skal gå med dårlig samvitighed eller føle mig presset til seksuel samkvem, har vi aftalt at vores individuelle seksuelle behov er vores eget ansvar at få stillet. Det letter lidt, men problemet er der stadig.

Spiseforstyrrelse:
Jeg er blevet kaldt tyk af min mor gennem min ungdom, også selvom min vægt lå på 50kg og jeg var 1,76m høj, med en BMI på 16.14, som betegner at man er undervægtig. Men jeg fik det så tit at vide, at det blev min sandhed. Jeg har aldrig fået konstateret en spiseforstyrrelse, men har alle dage haft et akavet forhold til min krop og mad. Der er få dage hvor jeg spiser normalt, oftere hvor jeg næsten ingenting spiser i løbet af dagen, og få gange hvor jeg overspiser/trøstespiser. Og det hjælper slet ikke, når jeg har været i lægers og diætisters hænder, hvor de siger at jeg skal tabe mig, på trods af at jeg træner, spiste nøje udvalgte sunde fødevarer, i små portioner, flere gange om dagen, mv. Det er som at løbe på et løbebånd. Jeg spurter afsted men kommer ingen vegne. Jeg kan gøre alt og mere der skal til, og lige lidt hjælper det. Og hvis jeg fortæller at jeg ikke rigtig spiser, er det også forkert. Jeg føler at jeg ikke kan gøre det rigtig, og slankekure og diæter virker heller ikke.

Misbrug:
Misbrug er en psykisk lidelse, hvor man har et vedvarende, skadeligt brug af et rusmiddel eller lægemiddel og ikke kan styre sit forbrug. Det kan være overdreven brug af fx. alkohol og nikotin. Jeg hverken ryger eller drikker, men har i korte perioder benyttet mig af begge dele. Især alkohol. Når følelserne blev for store, ustyrlige og mørke, tyede jeg til alkohol, da det kunne dulme det værdste. Jeg røg et par måneder, for at styrre min angst og for at slippe væk fra visse situationer, men det blev aldrig mere til en enkelt smøg et par gange om ugen. Ikke mindst på grund af mit astma. Jeg har et par gange røget hash, men igen, er mine lunger og røg ikke den bedste kombo. Piller af forskellig slags har også været en flugt, men de ændrede regner fra 2014 gjorde, at jeg nu kun kunne købe små mængder, og der blev holdt mere øje med forbruget. Cannabis er også på min liste, i form af mad og drikke, men igen har det aldrig rigtig hængt ved. Jeg ved at jeg har anlæg for misbrug og afhængighed, hvilket jeg har set på både min mors og fars side af familien. Jeg har nok bare en Jesper Fårekylling, der vogter over mig, og slår lidt fornuft ind i hovedet på mig, fra tid til anden.

Selvskade/suicidal:
Jeg skader mig selv dagligt og har et utal af gange forsøgt selvmord, så det er nærmest en del af min natur. Især impulsiv selvskade, såsom at kradse mig selv til blods, skære i mig selv, kradse sår op og hælde sprit eller andet i så det sviger, banke hovedet ind i vægge, karme eller borde, slå mig selv i hovedet med knytnæver, hive hår ud på mig selv, brække neglene af på hænder og fødder, mv. Det giver mig en hurtig lettelse af den psykiske spænding, såsom selvhad, had mod andre, følelse af tomhed, håbløshed og angst. Det bliver dog efter kort tid afløst af fortrydelse, selvbebrejdelse og skam. Og så begynder det forfra! Nogle gange bliver det så slemt at jeg ønsker at dø. Så kommer der tanker om hvordan jeg kunne gøre det, såsom at hoppe ud fra noget højt, hænge mig, springe ud foran et tog, skære mig selv op og forbløde, gift, you name it. Når det gik fra tanke til handling blev det forsøgt med overdosis af piller, kvælning, at køre galt, mv.‌‌
Men SPOILER, jeg er her endnu, også selvom det nogle gange ikke er til at begribe, og jeg får den hjælpe jeg har brug for, fra tid til anden.

Seksualiseret adfærd:
Seksualitet kan udtrykkes på mange forskellige måder. Den udtrykkes ved sprog, berøring, udforskning af egen eller andres krop, seksuel aktivitet, leg eller samspil. Der kan være tvivl om den indbyrdes gensidighed, herunder samtykke, ønske og magtforskel. Her er de forskellige tegn der kan forekomme ud fra de forskellige aldersgrupper.

"Bekymrende seksuel adfærd:
2-5 år:  
 Udviser overdreven interesse for eller overdreven optagethed af seksuelle aktiviteter. (Tjek)‌‌  
 Foretrækker seksuelt grænseoverskridende adfærd frem for andre mere alderssvarende aktiviteter/lege. (Tjek)‌‌  
 Udviser ikke alderssvarende viden om seksualitet, fx påfaldende fremmelig eller voksen viden om sex. (Tjek)‌‌  
 Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn.
6-9 år:  
 Udviser ikke alderssvarende viden om seksualitet, fx fremmelig eller voksen viden om sex. (Tjek)‌‌  
 Leger seksuelle lege, som fører til beklagelser fra andre børn. (Tjek)‌‌  
 Er fikseret på sex, taler om emnet og tegner emnet meget hyppigt. (Tjek)‌‌   Tvangspræget onani.‌‌  
 Piller ved og gnider sine kønsdele offentligt (Tjek)
10-14 år:
 Virker fikseret på sex – udover det for alderen ventelige for førpubertetsbørn. (Tjek)‌‌  
 Indgår i seksuelle aktiviteter, hvor der er tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt imellem de børn, som indgår. (Tjek)‌‌  
 Slikker på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv.‌‌
 Bestikker, truer eller tvinger andre børn for at få dem til at deltage i de seksuelle aktiviteter.‌‌  
 Prøver at gennemføre samleje genitalt eller analt.
15-18 år: ‌
‌  Seksuelt agressivt fokus i sprog og adfærd. (Tjek)‌‌
 Overskrider andres personlige grænser. (Tjek)‌‌
 Episoder med at belure, blotte sig, berøre jævnaldrende uden samtykke, samt vulgære bevægelser. (Delvist)‌‌  
 Ubeskyttet sex, seksuel aktivitet i påvirket tilstand, mange partnere og hyppige skift af partnere. (Delvist)‌‌  
 Sexuel aktivitet hvor der er uoverensstemmelse ift. alder og kognitivt funktionsniveau. (Tjek)
Skadelig seksuel adfærd
2-5 år:‌‌
 Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem.‌‌  
 Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt.‌‌  
 Leger kønsrolle-lege på en vred og aggressiv måde.‌‌  
 Finder nemme ofre – fx andre børn der er svagere.‌‌  
 Reagerer på krise (fx vold i hjemmet) ved at foretage seksuelle handlinger på andre børn, der ikke deltager frivilligt.
6-9 år:‌‌
 Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem.‌‌
 Udøver seksuelle handlinger mod andre, der gør ondt.‌‌
 Finder nemme ofre – fx andre børn der er svagere og lokker eller truer til seksuelle aktiviteter.‌‌
 Prøver at gennemføre samleje eller indføre genstande analt/vaginalt.‌‌
 Er tydeligt seksuelt indladende overfor voksne eller andre børn. (Delvist)
10-14 år:‌‌
 Får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved at bruge fysisk tvang eller true dem.‌‌
 Virker ligeglad, selvom dets handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller det andet barn tydeligt er ulykkeligt.‌‌
 Når der er stor aldersforskel (fx 14-årig dreng, som udviser seksuel adfærd over for et 6-årigt barn). (Tjek bare med omvendt fortegn)‌‌
 Seksuel kontakt med dyr.‌‌
 Tager imod betaling eller gaver for seksuelle ydelser. (Tjek)
15-18 år:‌‌
 Seksuel chikane, tvungen seksuel kontakt.‌‌
 Tvangspræget eller offentlig onani.‌‌
 Sexuel aktivitet hvor der er uoverensstemmelse ift. alder og kognitivt funktionsniveau.‌‌
 Seksuel kontakt med dyr.‌‌
 Påfører sig selv eller andre genitale skader.‌‌
 Tilbyder seksuelle tjenester mod betaling."‌‌
https://www.januscentret.dk/bekymringsbarometer/

Jeg udviste seksualitet som var bekymrende ift. intensitet og hyppighed, og var ikke tilsvarende aldersmæssig men dog med udviklingsmæssig modenhed (nok mest pga at jeg skulle tage ansvar for mine ældre brødre og levede en askepot-tilværelse. Jeg blev for hurtigt "voksen")
‌‌Det var sjældent, for ikke at sige aldrig, mig der indlod til seksuelle tjenester. Derimod var jeg oftest så submissiv, at andre tog det som en indbydelse til at gøre med mig som de ville, også selvom jeg sagde fra og kæmpede imod. Og selv som voksen sker det, at jeg tiltrækker "rovdyr", der kun ønsker at få stillet deres eget seksuelle behov. Det gælder både i det offentlige rum, på arbejdspladser og i det private. Jeg udsender åbenbart signaler som virker tillokkende, som et nemt offer eller lignende, for endnu har jeg ikke været et sted, uden at nogen har forsøgt at indlede et seksuelt forhold til mig. Jeg har selvfølgelig også selv oplevet seksuelle lyster og tiltrækning ved lugte/dufte, udseende, atmosfære, følelse/omfagnelse, men jeg har sjældent handlet på dem, men dog haft drømme og mareridt om det.

Udfordringer ved opretholdelse af normal tilværelse:‌‌
- på job: Jeg har indtil videre haft svært ved at fastholde et arbejde. Ikke fordi at jeg var dårlig til mit arbejde (udsagn fra kolleger og ledelse), men fordi jeg ikke blev forlænget (vikar), at nogen var bedre egnet til jobbet end jeg (tidsbegrænset kontrakt), at jeg blev sygemeldt (dårligt arbejdsmiljø), Og det har kun gjort mit selvværd værre, og bidraget til de øvrige senfølger.‌‌ ‌‌

- med familie: Jeg har selv frasagt mig al kontakt med min side af familien, især efter forsøg på at fastholde eller genoprette en relation til nogle få, hvilket deres reaktion på det, kun gjorde min beslutning om at fravælge dem, permanent. Jeg prøver mit bedste for at have en god tilværelse med min svigerfamilie, men til tider kan det være udfordrende med nogle få af dem, ikke mindst fordi alt stritter på mig, når nogen ikke behandler andre med respekt, og ej heller udviser anerkendelse eller omsorg for andre. Min egen lille familie (mine børn, mænd og hunde) har jeg dog tilnærmelsesvis en normal tilværelse med. Den er ikke som andre familier, men vi har det godt, selv når skæbnen tester vores udholdenhed.

‌‌‌‌- med venner: Jeg ved at venner kommer og går, og nogle bliver på ubestemt tid, men mange venner/bekendte er kommet og gået igen gennem tiden, og kun en lille håndfuld, for ikke at sige en enkelt, er her endnu, og jeg værner om hende med alt hvad jeg har. Det er nemt for mig at falde i snak med personer, men at det bliver til mere end small talk, eller bekendte som jeg kun ser når vi støder på hinanden i det offentlige, er nærmest utænkeligt.

Svækket privat netværk:
Jeg er ikke god til at vedligeholde mit private netværk, og derfor glider de få kontakter jeg har oftest ud i sandet. Derfor går jeg oftest med en frygt for at de få jeg har tilbage, på et tidspunkt ikke er i mit netværk mere.

Post Sexual Abuse Syndrome -> PSAS = PTSD:
Det er en lidelse med mange symptomer, og forårsages af nogle konkrete traumatiske oplevelser. En person, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil generelt opleve høje niveauer af hjælpeløshed umiddelbart efter. Traumet ved at blive seksuelt krænket kan føre til frygt, vrede, skyldfølelse, angst og tristhed. Stigmatiseringen forbundet med seksuelle overgreb kan forårsage forlegenhed eller skam for nogle personer.
Derudover har ofret efter seksuelle overgreb en øget sandsynlighed for at udvikle symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), såsom mareridt og påtrængende tanker. De kan føle, at de altid er i fare eller altid skal være på vagt, og kan mistro andre mennesker.
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en mental sundhedstilstand, der forårsager en række bekymrende symptomer i kølvandet på en traumatisk begivenhed såsom seksuelle overgreb.
PTSD er ret almindeligt blandt mennesker, der har oplevet seksuelle overgreb. En undersøgelse viser, at omkring 70% af ofrene efter seksuelle overgreb oplever betydelige niveauer af traumer, hvor 45% rapporterede symptomer på PTSD.

Symptomer på PTSD kan omfatte genoplevelse af den traumatiske begivenhed, undgåelse af påmindelser om traumet, let opsigtsvækkende og negative tanker og overbevisninger.

OBS: PTSD er ikke et tegn på svaghed. Det er en psykisk lidelse, der kan diagnosticeres og behandles. Hvis du oplever symptomer på PTSD, er det vigtigt at opsøge egen læge!

Ofre efter seksuelle overgreb kan opleve alvorlige og kroniske symptomer på PTSD, såsom:

Kropssmerter ‌‌   Træthed ‌‌   Flashbacks ‌‌   Hovedpine ‌‌   Søvnløshed ‌‌   Mareridt

Ofrets oplevelse af PTSD kan omfatte:‌‌ ‌‌
 Undgåelse, såsom at undgå tanker eller følelser af den traumatiske begivenhed (emotionel undgåelse); holde sig væk fra påmindelser om traumet såsom mennesker, steder, genstande eller situationer; og modsætte sig samtaler om, hvad der skete.
 Påtrængende symptomer, såsom gentagne, uønskede minder om begivenheden, tilbagevendende mareridt og flashbacks. ‌
 Øget ophidselse, såsom problemer med at falde eller forblive i søvn, let forskrækket eller bange, koncentrationsbesvær og overvågenhed over for omgivelserne og potentielle trusler mod sikkerheden. ‌‌
 Ændringer i tanker og følelser, såsom vedvarende, forvrængede overbevisninger om sig selv eller andre; tilbagevendende følelser af frygt, rædsel, vrede, skyld, skam eller håbløshed; tab af interesse for engang fornøjelige aktiviteter; føler sig adskilt fra andre eller kæmper for at bevare tætte relationer; og svært ved at opleve positive følelser som glæde eller tilfredshed.

Recap ‌‌Almindelige symptomer på PTSD efter et seksuelt overgreb omfatter påtrængende tanker, flashbacks, overopmærksom og undgåelse. Andre symptomer såsom søvnløshed, mareridt, træthed og hovedpine kan også forekomme.

Seksuelle overgreb kan påvirke fysisk, seksuelt og adfærdsmæssigt helbred i måneder eller endda år efter begivenheden fandt sted. For mit vedkommende varede overgrebene ved i næsten 10 år, og de endte for ca. 17 år siden, og stadig den dag idag, oplever jeg PTSD symptomer. Der kan være måneder, endna år hvor der ingen tegn på PTSD er, og så sker der noget der trigger mig og så er jeg hovedkulds tilbage i helved.

Fysisk sundhed.‌‌  
Et seksuelt overgreb kan medføre en række kroniske fysiske tilstande, som også er almindelige blandt mennesker med PTSD. For eksempel har kvinder, der er blevet voldtaget, vist sig at være mere tilbøjelige til at opleve:‌‌‌‌

Gigt‌‌
Kroniske bækkensmerter‌‌
Fordøjelsesproblemer
Intense præmenstruelle symptomer
Ikke-epileptiske anfald

Derudover har personer, der overlever voldtægt eller voldtægtsforsøg, en øget risiko for at pådrage sig en seksuelt overført infektion (STI), som kan føre til yderligere fysiske og følelsesmæssige helbredsproblemer.

Så alt i alt er jeg et gadekryds af psykiske lidelser, fysiske skavanker og endeløs gentagelse af det hele, som jeg aldrig rigtig slipper af med.